Gull og platina

I søknaden er det viktig å ikke skrive inn punktum, bindestrek osv for salgstall. Da dukker det ikke opp hva du har oppnådd av trofé.

I. KRITERIER
IFPI Norge utsteder gull og platina-trofé. Med virkning fra 1. januar 2018 er det besluttet nye grenser for beregning av gull- og platinasertifisering.
NB! Dette gjelder salg og/eller streaming bare i Norge.

De nye grensene for gull og platina er:

Album (fysisk, digital og streaming): 

Gull: 10.000             Platina: 20.000

Singel (fysisk, digital og streaming):

Gull: 3.000.000       Platina: 6.000.000

Musikk-DVD:

Gull: 5.000                Platina: 10.000

NB! De nye grensene gjelder alle utgivelser, uavhengig av utgivelsestidspunkt.

II. OMREGNINGSFAKTORER

Siden sertifiseringer av gull og platina baseres på ulike formater, må det foretas en omregning til enheter. Omregningsfaktorene er:

Singel:

1 stream = 1 enhet
1 download = 100 enheter

Album:

1000 streams = 1 enhet
1 download/fysisk salg = 1 enhet 

III. STREAMING

*Album:

For at streaming skal medregnes som grunnlag, må minst seks tracks på utgivelsen være streamet innenfor en dag. Antallet streaming deles på 10 som regnes som et gjennomsnittlig antall tracks på et album. Deretter deles antallet streaming på en omregningsfaktor.

Se streamingmodellen her: streamingmodell.

IV. SALGSBETINGELSER

a) Album, singler, musikk-DVD utgitt og solgt i Norge.

b) Returrett/Kommisjonssalg må være avsluttet før netto-salget beregnes.

c) Eksportsalg medregnes ikke.

d) REA medregnes ikke.

e) Fonogrammer inneholdende reklame for andre produkter faller utenfor.

f) Fiktivt internsalg (innen samme konsern el.) medregnes ikke.

g) Alle priskategorier kvalifiserer til trofé. Det gjelder ingen betingelser vedrørende rabatter (unntatt REA) og/eller overleveranser.

h) Klubbsalg og postordresalg godtas i sin helhet.

i) Tilgjengelighet i faghandel er et absolutt krav, og storparten av salget skal være skjedd til det offentlige marked.

j) Fonogram som selges i en pakke med andre produkter godtas kun der fonogrammet er hovedproduktet.

V. PROSEDYRE

Skjema fylles ut og sendes elektronisk til IFPI Norge. Dette må gjøres av plateselskapet ansvarlig for utgivelsen.

Godkjenning skjer en gang per uke. 

Produksjon av troféer foregår i selskapenes egen regi og for egen regning hos den offisielle leverandør som er oppnevnt. Utlevering skjer kun mot fremvisning av godkjennelsesdokument.

 

Trofésøknad kan sendes inn her

Nyeste troféer

Daniel Kvammen - Du fortenar ein som meg
Elina - Wild Enough
TIX - Shotgun
Hkeem & Temur - Fy Faen
Se alle...

Kontakt oss

IFPI Norge
Kristian Augusts gate 10
0164 Oslo
Tlf.: 22 99 31 00
Mail: ifpi@ifpi.no