Norges offisielle hitliste, basert på siste ukes salg hos ca. 70 forhandlere for musikk. Det inkluderer salg av fysiske produkter, nedlastninger og streaming. Grunnlagsdata innhentes i samarbeid med Nielsen Soundscan International og Ranger Computer Systems.
- VG-listene utarbeides av IFPI for VG og NRK.
 

VG-listene - reglement 

1. Generelt

VG-listene, Norges offisielle hitliste, er de autoritative salgslistene for norsk platebransje. Listene utarbeides ukentlig av Musicom AS på vegne av IFPI Norge, basert på registrerte salgstall fra et større antall forhandlere. Listene utarbeides eksklusivt for VG og publiseres i VG.

2. Organer

2.1 Samarbeidskomité

IFPI Norge og VG oppretter en samarbeidskomité bestående av to representanter fra IFPI Norge og to representanter fra VG. Gjennom samarbeidskomitéen sikres VG innsyn i tallmaterialet for listen. Samarbeidskomitéen har ansvar for listenes kvalitet, og vedtar endringer i regelverket. Ved stemmelikhet har VG en dobbeltstemme.

Samarbeidskomitéen skal sørge for at det utnevnes representanter og leder til Kontroll-, revisjons- & sanksjonskomitéen.

2.2 Kontroll-, revisjons- & sanksjonskomité

Kontroll-, revisjons- & sanksjonskomitéen består av fem medlemmer: en representant fra IFPI Norge, en representant fra VG, en representant fra FONO og en utøverrepresentant. Komitéen ledes av en uhildet revisor. Kontroll-, revisjons- & sanksjonskomitéen har ansvaret for å foreta kontroll av listenes utarbeidelse for å avdekke juks og manipulering, samt vedta sanksjoner ved brudd på regelverket.

3. Liste-meny

Basert på reelt salg til adekvate priser, utarbeides følgende lister:

a) Album Fullpris (Album Topp 40)
b) Singel (Singel Topp 40)

Nyeste troféer

612 - 612 4 Alltid
Cess feat. Benjamin - Drømmemann
Billie Eilish - When We All Fall Asleep Where Do We Go?
Se alle...

Kontakt oss

IFPI Norge
Kristian Augusts gate 10
0164 Oslo
Tlf.: 22 99 31 00
Mail: ifpi@ifpi.no